Lokale tjenester

  • Nyanlegg, rehabilitering, sterkstrøm/svakstrøm,
  • automatikk for industri,
  • landbruk og gartneri,
  • internkontroll elektro,
  • el-sjekken, energi-sjekken (strømsparingstiltak).

Boliginstallasjon

Vi utfører dine behov for elektroinstallasjon innen nybygg, service og rehabilitering.
Teknisk og fagmessig har vi kapasitet til å ta på oss det meste av oppdrag på dette området.

Næringsbygg

Vi har bred erfaring på installasjoner for lager og kontorbygg. Vi tilpasser den enkelte installasjonen for å få den så funksjonell som mulig. Vi ser de nye løsningene.

Svakstrømanlegg

Vi prosjekterer og installerer flere typer svakstrømsinstallasjoner for boliger og næringsbygg.
Brannalarm, Innbruddsalarm, porttelefonanlegg osv.

Alarm

Vi leverer også alarmsystem for brann og innbrudd skreddersydd etter dine behov og ønsker

Industri

Vi har erfaring på installasjoner i møller, drivhus, verksteder osv. Vi tar på oss oppdrag for alle industrigrener.

Landbruk
Ved siden av boliginstallasjoner er landbruksinstallasjoner vårt største område. Vi har bred erfaring på korntørker,
grisehus, fjøs, kyllinghus, vanningsanlegg, regulering av vifter osv.

Interkontroll Elektro
EL-sjekken kan redde liv og er en god livsforsikring. Last ned vår brosjyre for mer informasjon.

Sertifikater